Shopping
سبد خرید خالی است.
جستجو
نی نی سالن
صفحه اصلی > باشگاه مشتریان > سئوالات متداول > صندلی ماشین
انواع گروه‌های صندلی ماشين به چه معناست؟

برای من تصادف نسبتا شدیدی رخ داده است، آيا می توان هنوز از صندلی ماشين كودك بعد از وقوع تصادف استفاده كرد؟


پيشنهاد ما جايگزين كردن صندلی كودك می باشد حتی اگر صندلی از لحاظ ظاهری شبيه قبل از تصادف باشد ممكن است سيستم داخلی آن دچار مشكل شده باشد و ايمنی كودك دلبند شما در خطر باشد. تهيه يك صندلی ماشين جديد ايمنی كودك شما را در پی خواهد داشت.

آيا صندلی های ماشين دارای تاريخ مصرف می باشند؟


اينگونه محصولات تاريخ مصرف تعيين شده‌ای ندارند. با اينكه از لحاظ قانونی شما با زمان مشخصی روبرو نيستيد امّا بهتر است در صندلی های كمربندار جهت ايمنی بيشتر بعد از 7-5 سال و در انواع صندلی نوزادان با ارتفاع بالاتر بعد از 10-7 سال جهت تعويض اقدام كنيد.

تا چه مدتی می توانم كودكم را بصورت رو به پشت در صندلی قرار دهم؟

مأموريت ما ايمن نگه داشتن كودكان می باشد. بدين منظور ، ما با پزشك و كارشناسان امنيت كودكان در تصادفات جهت اطلاع از نواحی حساس بدن كودكان در حال رشد مشورت لازم را به عمل آورده‌ايم.

طبق نظر متخصصان قرار گرفتن كودك به سمت عقب در محصول بهترين حالت جهت ايمنی كودك است و هر چه بيشتر بتوانيد كودك را در اين وضعيت قرار دهيد بسيار عالی خواهد بود. در اين حالت، صندلی ماشين ضربات خودرو را جذب می كند و ايمنی بالايی را برای سر كودك ،‌گردن و ستون مهره‌ها در پی خواهد داشت.

اين درصد ايمني 73% بيشتر از قرار دادن كودك به سمت جلو می باشد.

تحقيقات نشان می دهد نشاندن كودكان بين 1 تا 2 سال رو به عقب 5 برابر امن‌تر قرار دادن كودك رو به جلو در ماشين است. 

صندلی های رو به عقب ماشين تمامي سر،‌گردن و كمر  را در انواع تصادفات مورد حفاظت قرار می دهد. اين امر باعث كاهش وارد شدن فشار به گردن و ستون فقرات می گردد.

آيا امكان استفاده از صندلی ماشين و قرار دادن كودك به سمت عقب ، بر روی صندلی جلوی خودرو وجود دارد؟


اساساً، صندلی عقب برای اين منظور بهترين مكان مي‌باشد. به وي‍‍‍ژه قرار دادن كودك در وسط صندلی عقب و يا سمت چپ صندلی عقب در سوار و پياده كردن اين كودك مؤثر خواهد بود. چون در اينصورت درب خودرو به سمت پياده رو باز خواهد شد.

برای خودروهای مجهز به كيسه هوا رعايت و توجه به هشدارها و نكات ايمنی موجود در دفترچه راهنمای خودرو ضروری می باشد. چون محل قرار دادن كودك در اينگونه خودروها گاه بسيار متفاوت با ماشين‌های بدون كيسه هوا می باشد.در اينگونه خودروها ايمنی كودك شما مطابق با سيستم كيسه هوا در نظر گرفته شده است.
اصولاً در خودروهايی كه صندلی جلو مجهز به كيسه هوا می باشد، اين صندلی مكان مناسبی برای قرار دادن صندلی كودك نمی باشد. يك كيسه هوای فعال می تواند صندلی كودك را هل دهد و اين مورد می تواند به مرگ كودك منجر گردد.
در برخی از خودروها كه فقط صندلی جلو را دارند، در صورت قرار دادن صندلی كودك در جلو، حتی المقدور صندلی ماشين را در عقب ترين حالت ممكن قرار دهيد. اين عمل ممكن است در صورت بروز تصادف خطرپذيری كودك را كاهش دهد.
البته بايد بدانيد كه بعضی از كمپانی های توليد خودرو به والدين هرگز اجازه قرار دادن صندلی كودك را در صندلی جلو كه مجهز به كيسه هوا می باشد را نمی دهند. از اينرو مطالعه دقيق دفترچه راهنمای خودرو هميشه در ايجاد ايمنی كودك در چگونگی نصب و مكان قرار دادن آن به شما می تواند كمك قابل توجهی بكند.
برای تأئيد اين نكات بايد بدانيد كه باشگاه اتومبيل آلمان (ADAC) نيز بهترين مكان نصب صندلی كودك را صندلی عقب توصيه میكند.
فقط در موارد خاص به منظور مراقبت بيشتر از كودك خود و يا مواقعی كه غير از شما شخص ديگری در ماشين نيست می توان كودك را روی صندلی جلو قرار داد.در اينگونه موارد خاص از عدم فعال بودن كيسه هوای صندلی جلو اطمينان حاصل كنيد. 

اگر ماشين شما مجهز به كيسه هوای جانبی در دو طرف صندلی است مراقب باشيد كودك شما هنگام خوابيدن سر خود را روی اين كيسه‌های هوا قرار نداده باشد. بدين منظور از حالت خواباندن صندلی كودك و يا بالش‌های اضافی كه موجود در محصول بهره ببريد. همچنين از عدم وجود لباس، اسباب بازی و ... در محدوده فضای بين صندلی كودك و پوشش كيسه هوا مطمئن شويد.
چه موقع می توان فهميد كه كودك ديگر به اينگونه صندلی های بلند نيازی ندارد؟


بچه‌هايی می توانند ديگر از اينگونه صندلی ها استفاده نكنند كه موارد زير در مورد آنها صدق كند.

اينكه بتوانند بطور راحت و بدون خميده كردن خود روی صندلی نشسته و به عقب تكيه دهند.

خم كردن زانوها برايشان در لبه صندلی ماشين به راحتی امكان‌پذير باشد.

رانهای كودك براحتی و مناسب روی صندلی قرار گيرد. كمربند ايمنی ماشين را به درستی و مناسب بتوانيد از روی شانه‌های كودك رد كنيد و ببنيد.

 اين موارد بايد در تمامي طول سفر برای كودك محقق شوند.

آيا واقعاً استفاده از چنين صندلی هايی برای بچه لازم است؟ كودك من 6 ساله است آيا فقط بستن كمربند ايمنی كفايت نمیكند؟


صندلی ماشين برای بزرگسالان طراحی شده است. اينگونه صندلی های بلند عملاً بچه را در حالتی قرار می دهد كه بتوان از كمربند ماشين برای وی بهره برد. عملاً كمربند دور بدن بايد در قسمت بالای ران قرار گيرد نه قسمت نرم شكم. چون قسمت نرم از قسمت‌های استخوانی روی سينه و ميان شانه كودك قرار گيرد.

 همچنين بند محافظتی روی شانه بايد دقيقاً روی سينه و ميان شانه كودك قرار گيرد. اگر اين كمربندها و بندهای حفاظتی بطور مناسب رو و دور بدن كودك قرارگيرند حفاظت كودك در هنگام تصادفات تا حد زيادی حاصل و كودك آسايش بيشتری را هنگام سفر تجربه خواهد كرد.

جثه كودك من از ابعاد صندلی او بزرگتر شده است. آيا می توانم او را روی صندلی جلوی ماشين بنشانم؟


تمامی كودكان زير 13 سال بايد با بستن كمربند ايمنی روي صندلی عقب قرار داده شوند. حتی اگر كودك شما با افراد ديگری به سفر می روند اين نكته را حتماً به آنها گوشزد كنيد. گزارشات حاكی از كاهش 40 درصدی جراحات وارده به كودكان هنگامی كه در روی صندلی عقب بوده‌اند میباشند. قرار دادن كودكان روی صندلی عقب ماشين با كيسه هوای معمولی، ويژه و يا حتی بدون كيسه هوا امنيت بالاتری را برای كودك شما رقم میزند.

 

چه هنگام بايد از صندلی های بلند برای نشاندن كودك در خودرو استفاده كرد؟


اگر كودك شما وزنی بين 15 تا 20 كيلوگرم را دارد و شانه‌هايش در موقعيت ارتفاعی مناسب قرار میگيرد، شما همچنان بايد از اينگونه صندلیها استفاده كنيد امّا اگر كودك شما بالای 20 كيلوگرم وزن دارد شما میتوانيد از صندلی ماشين گروه 3  استفاده كنيد.

بهترين مكان قرار دادن صندلی كودك در ماشين چه قسمتی میباشد؟


اساساً، صندلی عقب برای اين منظور بهترين مكان میباشد. به وي‍‍‍ژه قرار دادن كودك در وسط صندلی عقب و يا سمت چپ صندلی عقب در سوار و پياده كردن اين كودك مؤثر خواهد بود. چون در اينصورت درب خودرو به سمت پياده رو باز خواهد شد.

اصولاً در خودروهايی كه صندلی جلو مجهز به كيسه هوا می باشد. اين صندلی مكان مناسبی برای قرار دادن صندلی كودك نمی باشد. يك كيسه هوای فعال می تواند صندلی كودك را هل دهد و اين مورد می تواند به مرگ كودك منجر گردد.


كودكم كمربند خود را طی مسافرت باز می كند چه بايد كرد؟

 

كمربندهای اين صندلیها طوری طراحی شده‌‌اند كه در صورت بروز تصادف هر كسی بتواند آنرا باز و كودك را به سرعت از ماشين خارج كند.

به عبارت ديگر دكمه باز كردن كمربند به رنگ قرمز  روی صندلی قرار دارد و با فشاری معين و نه خيلی زياد بايد قابل باز كردن باشد. با اين توضيحات پر واضح است كه كودك شما خود می تواند كمربند صندلی خود را باز كند.
تنها راه اين است كه به كودك خود توضيح دهيد كه فقط در صورت بسته بودن كمربندهای ايمنی ماشين به حركت خود ادامه خواهد داد. 
گاه ممكن است از نقطه نظر آموزشی چندين و چند بار اين نكته را به كودك خود در شرايط مختلف گوشزد كنيد.
آيا ايمنی كودك در زمستان با فصول ديگر متفاوت است؟


از آنجايی كه در زمستان كودكان لباس‌های ضخيم‌تری به تن دارند اين مورد باعث میشود كه كمربند در فاصله‌ای مناسب با بدن كودك نگيرد و اينكه كمربند بطرز محكم بسته شود و اين مورد خطرناك خواهد بود.
 در اين شرايط اگر كمربند محافظتی روي شانه‌ها از روی شانه‌ها بيفتد و يا محافظ دور بدن روی قسمت نرم شكم بجای دور كمر قرار گيرد اين موارد در تصادفات خطرپذيری و وارد شدن جراحات را به كودكان بسيار بالا می برد ممكن است باعث مصدوميت‌های جدی شود.
از اينرو باشگاه اتومبيل آلمان (ADAC) به شما توصيه میكند كه لباس‌های ضخيم كودك را از تن او خارج كرد. ولی كمربند وی را بطور صحيح ببنديد و اگر همچنان خواستيد بدليل سرما لباس را به وی بپوشانيد از روی كمربند اين كار را انجام دهيد.
در تمامی شرايط و فصل‌ها كمربند بايد بصورت صحيح و محكم و در فاصله مناسب با بدن كودك بسته شده باشد. 

 

تماس با ما
تهران ، خیابان ولی عصر ، روبروی پارک ساعی ، پلاک 2296

جهت نمایش آدرس بر روی Google Map کلیک نمایید.
: 02188773277
: info@ninisalon.com
© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به فروشگاه نی نی سالن تعلق دارد